Gebouw te Gent Langerbrugge – update

We hebben dit in een vorige nieuwsbrief al eens aangekondigd, en vandaag kunnen we al meer vertellen : Het betreft hier een gebouw voor de ATS groep (waar we deel van uitmaken), dat alle “mechanische activiteiten” binnen de groep zal gaan “verzamelen”. Het is een gebouw van meer dan 10.000m²! Het is ook de bedoeling dat dit gebouw alle meest geavanceerde technieken zal herbergen die in de groep (en erbuiten) beschikbaar zijn, zodanig dat het “Future proof” is, en alle moderne technieken qua energieopslag (BESS = battery energy storage system), opwekken van groene energie enz. integreert. Wij staan in voor de inbraakdetectie van het gebouw. Het is nog in volle opbouw, en in de volgende nieuwsbrief kunnen we u wellicht weeral meer melden.

Realisatie van onze dienst beveiliging:
Hier is een eerste mooi resultaat van de integratie van ons beveiligingssysteem Satel met het gebouwenbeheersysteem van Siemens. John Troch van de ATS groep geeft een korte uitleg: “Voor wat betreft het inbraakdetectiesysteem van Satel, geïnstalleerd te Langerbrugge, ben ik er in geslaagd een integratie te realiseren tot op het niveau van DesigoCC (= Het gebouwenbeheersysteem van Siemens). Eén van de Wago PLC’s, die ook de verlichting regelt, communiceert met de Satel Integra centrale middels een specifiek TCP/IP protocol eigen aan Satel. De PLC leest op regelmatige basis (elke 5 seconden) de status van de zones (=status detectoren en magneetcontacten) uit de centrale. Deze worden omgezet naar OPC variabelen die transparant uitgewisseld worden met de KEPWare OPC server (in Merelbeke). Desigo CC communiceert op zijn beurt met de OPC server om de status van de variabelen te visualiseren.”

Dit klinkt allemaal zeer technisch en voor “leken” onbegrijpbaar (Wij zijn immers elektriekers, maar je ziet dat moderne installaties behoorlijk wat technologie kunnen bevatten, en dat we steeds meer gespecialiseerde mensen nodig hebben in de groep). Het komt erop neer dat ATS erin geslaagd is een integratie te realiseren met ons beveiligingssysteem.  Het alarmsysteem is dus in communicatie gebracht met het gebouwenbeheersysteem dat alle technieken koppelt, en ook een visualisatie aanbiedt van alle alarmen, enz. (Bvb. Staat er een raam open, enz.). Om veiligheidsredenen kunnen we je dit echter niet tonen, hoe graag we het ook zouden willen. Dit is zeer goed nieuws, omdat het naar de toekomst mogelijkheden biedt om dit totaalpakket aan andere klanten aan te bieden en misschien zullen alle vestigingen van ATS er op termijn mee uitgerust worden.  Wordt vervolgd.