McDonald’s Beringen opent zijn deuren

Het eerste volledig “groene” McDonald’s restaurant in België is een feit!

Op 17 december opende een nieuwe McDonald’s zijn deuren.  De stad Beringen is blij met de komst van een McDonald’s-restaurant. Een hamburgerketen ontbrak nog in het culinaire aanbod en is meteen een extra troef met maar liefst 40 nieuwe arbeidsplaatsen. Verder staat duurzaamheid in Beringen bovenaan op de agenda.  In het kader van duurzaamheid wordt namelijk alle gebruikte frituurolie gerecycleerd tot biodiesel. De Green Truck, een eigen afvalbeheerssysteem dat speciaal voor McDonald’s België ontwikkeld werd, haalt het afval op in zes verschillende deelstromen met de bedoeling die afvalstromen te reduceren en te recycleren. Er zijn ook bij elk nieuw restaurant meerdere elektrische laadpalen, zodat elektrische wagens er ook ‘hun honger kunnen stillen’.

Al jaren vormt milieu een integraal onderdeel van het beleid van McDonald’s België. Een greep uit de groene initiatieven:

  • sinds 2007 gebruikt McDonald’s België enkel nog groene energie, afkomstig van wind- en waterturbines. Hierdoor komt er jaarlijks zo’n 7300 ton minder CO2 – het equivalent van de uitstoot van meer dan 2000 auto’s – in de lucht.
  • dankzij de implementatie van een aantal energiebesparende maatregelen (boilers, airco, koelcellen, …) bespaart McDonald’s België jaarlijks bijna 1 miljoen KWh, wat overeenkomt met het jaarverbruik van bijna 300 gezinnen.
  • meerdere restaurants hebben regenwatertanks, die worden gebruikt voor de toiletten en de schoonmaak. De winst door de installatie van regenwatertanks komt op 1000 m3/jaar/restaurant.
  • McDonald’s België is ook begonnen met de installatie van waterloze urinoirs. Dit levert een waterbesparing van 150 m3/jaar op, wat overeen- komt met het gemiddelde waterverbruik van een gezin gedurende 1 jaar.

Wij stonden in voor de elektriciteitswerken, databekabeling, het schakelbord,  waarin via een PLC en touchscreen een ganse automatisering van het restaurant is gemaakt, waarover volgend jaar meer (Recentelijk werd het programma aangepast aan de mogelijkheden van nu en werd ook integratie gedaan met HVAC, waterbehandeling, enz. Het ganse systeem is ook bereikbaar via een app op afstand voor alle mensen die hierop toegang moeten hebben (Techniekers, managers, enz.).

McDonald’s België is intussen al 36 jaar trouwe klant van onze firma!   Wij wensen hen veel succes met alweer een nieuw restaurant.