Nivo Anderlecht

Nivo is een vormingscentrum voor kansarmen in Anderlecht. Wij hebben hier de elektriciteit en bekabeling voor verschillende technieken aangelegd (toegangscontrole, inbraak, enz.). Al vijftien jaar stoomt Nivo laaggeschoolde, kansarme werklozen klaar voor een baan in de bouw. De vzw doet dit als onderaannemer van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), die in het Brusselse gewest bevoegd is voor Nederlandstalige opleidingen voor werklozen.