Viso Cor Mariae – School te Brakel

Nadat we eerst een school in Gentbrugge gedaan hebben voor hoofdaannemer Van Laere, was dit een tweede schoolproject voor dezelfde aannemer. 

Het ging hier om een uitbreiding van de bestaande school met labo’s, extra klaslokalen, kantoren voor administratie en een sporthal.
De elektriciteit en verlichting werden door ons geïnstalleerd, als ook de brand- en inbraakdetectie