Aansluiting bij een meldkamer ?

Zoals u wellicht weet bestaat de optie om uw alarmsysteem aan te sluiten op een meldkamer. We werken hiervoor samen met Oktopus.
Zij hebben er ons onlangs nog eens aan herinnerd dat er bij de behandeling van alarmoproepen ook prioriteiten gehanteerd worden.  Zo gebeurt het dat er tijdens hevige onweersbuien en ander noodweer veel meer alarmen afgaan, waardoor de meldkamer onder zware druk komt te staan. Voor de goede orde wijst men er nog eens op dat de hoogste prioriteit wordt geschonken aan levensbedreigende alarmen (Medisch/Hold up/Brand). Nadien komen de dringende oproepen (inbraak, sabotage,  externe technische alarmen). Pas dan komen de technische storingen: (alarmen ivm stroompanne, batterij, lijntest).
Bij extreme weersomstandigheden ontvangt de meldkamer soms op korte tijd honderden alarmen. Een belangrijk deel hiervan zijn stroompannes. Soms komt het verwachtingspatroon voor de behandeling van de stroompannes niet overeen met de werkelijkheid. Er wordt een onmiddellijke reactie verwacht van de meldkamer, omdat hiermee soms ook externe apparaten worden bewaakt (frigo, diepvriezer).  Tenzij anders aangegeven op het aansluitingsformulier, beschouwen zij het echter enkel als een stroomonderbreking van het alarmsysteem, waarbij de batterij de goede werking van het systeem garandeert. Dit wordt dus niet als een dringend alarm behandeld.
Mocht u toch willen dat een stroompanne als dringend wordt behandeld, dient dit zo aangegeven te worden op het formulier en wordt er een maandelijkse toeslag van 2.49 euro excl btw aangerekend. Op dat moment wordt de prioriteit van het alarm verhoogd én wordt bij ontvangst van het alarm onmiddellijk een sms bericht naar 2 contactpersonen verstuurd.
Neem gerust contact met Frederik op, op het email adres  frederik@dejongeluc.be  als u hierover vragen hebt, of aanpassingen wilt laten doorvoeren.