Alarmsystemen nog steeds 30% aftrekbaar

De fiscale aftrekbaarheid van alarminstallaties wordt vanaf 2014 een bevoegdheid van de Gewesten. Er wordt ons nu vanuit het Ministerie van Financiën bevestigd dat zolang de Gewesten deze materie niet effectief wijzigen, de federale wetgeving nog blijft bestaan en de federale administratie nog bevoegd blijft.

Het is dus mogelijk dat de Gewesten deze wetgeving in de loop van het jaar bevestigen, wijzigen, gedeeltelijk of helemaal afschaffen, zelfs met terugwerkende kracht tot begin van het jaar zoals het in het verleden al gebeurd is.

Ondertussen heeft de Vlaamse overheid (www.vlaanderen.be) alvast op haar website laten weten dat ze wenst door te gaan met de fiscale maatregel beveiliging.

Voorlopig, en behoudens toekomstige wijzigingen door de Gewestelijke overheden, blijft dus de huidige regeling van kracht. Tenzij er dus wijzigingen komen is het plaatsen van een alarminstallatie fiscaal aftrekbaar voor 30 % van het factuurbedrag, met een maximum van € 760 (in 2013 nog € 750). Een mogelijke wijziging of zelfs afschaffing door de Gewestelijke overheid met terugwerkende kracht is wel nog mogelijk.

De fiscale stimuli voor investeringen in inbraakbeveiliging door bedrijven blijven ongewijzigd en blijven ook federale materie! De eventuele nieuwe modaliteiten in 2014 hiervoor zijn nog niet bekend.

Zie ook: