inbraakwerende kluizen en brandkoffers

Inbraakwerende kluizen en brandkoffers

Onze brand– en/of inbraakwerende kluizen zijn uitermate geschikt voor het veilig opbergen van allerlei waardevolle eigendommen, bedrijfsgoederen, documenten, wapens,…  

U heeft de keuze uit inbraakwerende kluizen of een combinatie van brandén inbraakwering.  

Uiteraard zijn de kluizen in verschillende weerstandsniveaus verkrijgbaar en kunnen zowel bedrijfsmatig als particulier goed gebruikt worden.  

Voor iedere toepassing heeft De Jonge Luc een geschikte oplossing in haar leveringsprogramma.

Wapenkluizen

Wapenkluizen, het woord spreekt voor zich maar waar en wanneer moet men zo een kluis gebruiken en wat zijn de voorschriften?

In het Belgisch Staatsblad van 24 april 2009 is een uitvoeringsbesluit verschenen waarin de veiligheidsvoorwaarden worden vastgelegd voor het opslaan en het verzamelen van vuurwapens en munitie

Samenvattend wordt er een onderscheid gemaakt in de bewaring afhankelijk van het aantal wapens dat U in uw bezit heeft: 

  • Basis  veiligheidsmaatregelen voor alle vuurwapens, ongeacht het aantal
  • Wapens ongeladen opslaan 
  • Wapens en munitie buiten het bereik van kinderen bewaren 
  • Wapens en munitie niet samen bewaren zodat ze ogenblikkelijk samen toegankelijk zijn 
  • Wapens en munitie bewaren op een plaats die uiterlijk geen kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie bevindt 
  • Het is verboden werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken achter laten in de nabijheid van de plaatsen waar de wapens worden bewaard. (= nalatigheid)

1 tot 5 vuurwapens 

Een veiligheidsslot aanbrengen op het wapen of het wegnemen en apart bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel  (b.v. de loop, grendel, slede, …) of het het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt. 

6 tot 10 vuurwapens 

Opslag van de  vuurwapens in een slotvaste en in een stevig materiaal gemaakte wapenkast, die niet gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen uiterlijke tekenen draagt dat ze een wapen of munitie bevat. 

11 tot 30 vuurwapens 

Opslag van de vuurwapens in een daarvoor ontworpen wapenkluis, gesloten  met een mechanisme dat niet kan worden geopend dan met behulp van een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning. De wapenkluis en de  munitie moeten zich in een ruimte bevinden waarvan de toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en die van de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en derden, waartoe alleen de eigenaar gemakkelijk toegang heeft.

Inbraakwerende kluizen

Inbraakwerende kluizen zoals privékluizen zijn ontworpen om hun inhoud voornamelijk te beschermen tegen diefstal.   

De inbraakweerstand van een kluis voor particulier gebruik wordt bepaald door een aantal eigenschappen zoals materiaalkeuze,  dikte van het staal, soort slot en de constructie van de kluiswand en de kluisdeur

Aandacht:kluizen en brandkasten tot 1000kg moeten altijd goed worden verankerd in de muur of in de vloer

Afstortkluizen

Een afstortkluis biedt bescherming tegen inbraak en is geschikt voor het veilig afstorten van contant geld. …  

Een afstortkluis wordt ook wel afroomkluis genoemd en is speciaal ontworpen om contant geld, sealbags, enveloppen en geldcassettes in op te slaan.