COVID-19: wij voeren alle werken uit met respect voor de geldende veiligheidsmaatregelen

FR | EN

Melding alarmcentrale

Wie een alarminstallatie wil gebruiken is er toe gehouden enkele wettelijk verplichte regels na te leven. De bedoeling hiervan is de politiedienst te ontlasten van de vele nodeloze tussenkomsten, vooral naar aanleiding van een vals alarm. Tegelijk moet dit de gebruiker een zekerheid bieden betreffende het vakmanschap van de installateur en de meldkamer.

Het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2007 bepaalt de huidige regels vanaf 4 oktober 2007.

Via www.police-on-web.be kan het alarm geregistreerd worden bij de politie. Wij kunnen u hierbij helpen tijdens het onderhoud van uw alarmsysteem.

 

Contacteer ons gerust voor meer informatie of voor een gepersonaliseerde, gratis offerte.

Gratis Offerte aanvragen