In memoriam Geert D’Herde

Enkele dagen geleden bereikte ons het verschrikkelijke nieuws dat onze collega en vriend, Geert D’herde, plots overleden is in de leeftijd van slechts 55 jaar.  Wij verliezen aan hem een zeer gewaardeerde collega, een zeer goede Ploegbaas, hij was een van de ‘rotsen in de branding’ waar we altijd op konden rekenen.  Geert werkte  intussen immers meer dan 30 jaar voor de firma (Hij zou hiervoor met Nieuwjaar gehuldigd worden – zal nu postuum gebeuren op 22/12/17. Zijn zoon Nathan zal het geschenk in ontvangst komen nemen-).

Persoonlijk was het ook een vriend;  ik kende Geert immers al van in 1977, toen als klasgenoot.
Na onze legerdienst vonden we elkaar terug in het uitgangsleven, en daar is ook de stap naar de firma gegroeid.
Eerst als een “soort vakantiejob”, en dan op zijn vraag om in de firma vast te kunnen komen werken, omdat hij het werk aan de band in Volkswagen niet meer zo zag zitten (Geert was een mens die buiten wou zijn, naar de voetbal en koers wou kijken, wat niet altijd kon met ploegenwerk en vooral ook het repeterende werk dat hem niet lag), en het werk bij ons vond hij zoveel leuker.

Stap per stap is hij dan gegroeid tot één van de “rotsen in de branding” van de firma, waar ik steeds op kon rekenen, tot hij in 1991 een zeer zwaar verkeersongeluk had, waarbij hij meer dan 20 breuken opliep en zijn rechterbeen een medisch mirakel nodig had om nog hersteld te kunnen worden.
Hij moest een jaar revalideren, maar daarna nam hij zijn functie stilaan weer op, en was hij tot op heden een zeer goede ploegbaas.

Ditmaal echter was de schade onherstelbaar en moeten we hem laten gaan.
Hij was één van die mensen binnen de firma waar we ‘fanmail’ voor kregen, dwz klanten die zijn manier van werken, zijn omgang met hen en zijn professionaliteit zo apprecieerden, dat ze dit wilden laten weten, en zelfs eisten dat hij voor hen de werken zou uitvoeren.
Zo werkte hij voor heel wat gerenommeerde firma’s: Fortis, ING, DI, Delhaize 2  en Tom&Co,  de laatste drie zijn allen dochterondernemingen van het grote Delhaize concern. Ook voor X2O, Overstock, E5-Mode, Home Market, enz.
Hij was vooral een zeer goed leermeester voor nieuwe mensen. In deze tijden waar er een schaarste is aan goede techniekers was dit een gouden troef om zo iemand binnen de firma te hebben.
Hij leerde hen om werk te kunnen doen op een professionele en autonome manier, hetgeen hij zelf ook zo apprecieerde in onze firma.  Veel vrijheid krijgen en zijn eigen ding kunnen doen.
Destijds bij Volkswagen al werd hem een post als opleider aangeboden, net op het moment dat hij besliste om bij ons te komen werken. Hij had het in hem, om op een zeer geduldige wijze mensen bij de hand te nemen, en hen te leiden naar een manier van werken die succesvol was. Hij heeft niet voor niets twee van de drie huidige werfleiders in onze firma “een basis meegegeven”. Hij kon ook zeer goed inschatten of het zin had om onze tijd te investeren om iemand op te leiden ja dan nee, en zelfs als het niet goed was, werd dat op zo’n manier gecommuniceerd dat de persoon niet verkeerd gemaakt werd.  Hij trachtte altijd het beste in iemand in iemand naar boven te brengen.
En hij was gewoon een zeer aangename kerel om mee samen te werken, en om mee samen te zijn.
De laatste weken was Geert nog een aantal werven aan het afwerken, waarna hij voor ATS in de VUB een werf zou gaan uitvoeren, een nieuw leven tegemoet binnen de firma. Werk die hij zeker ook gezien zijn leeftijd nog veel liever zou gaan doen – minder zware fysische belasting-.
Het zal nu wat te letterlijk “een nieuw leven zijn”.
Ik wens hierbij dan ook in naam van ons allen binnen de firma, onze innige deelneming aan te bieden aan zijn familieleden, die bij deze een huisvader, man, broer, zoon zijn kwijtgeraakt.
Aan allen die achterblijven: Dit is een schok geweest voor ons allen. Ik weet dat het veel te vroeg is dat hij moeten gaan is en vooral dat het zo plotseling is gebeurd!
Laat ons met zijn allen eraan werken om dit zo snel mogelijk te boven te komen, zoals Geert zelf het zeker ook zou gewild hebben.
We doen er hem geen plezier mee om nu weg te kwijnen, al weet ik dat deze woorden zeker voor de naaste familie makkelijker gezegd zijn dan gedaan, maar het is de enige weg die hij zou gewild hebben, dat ben ik zeker! Dat het goed zou gaan met zijn zoon, zijn echtgenote, zijn ouders, en de rest van zijn familie was zijn enige wens. Hij was zo trots op jullie!  (zie foto)
Geert, ik wens u “waar u nu ook bent”, een “goede verderzetting van uw weg” en dank u voor alles wat u voor mij en voor de firma betekend hebt !
Voor meer info ivm begrafenis of condoleren, zie artikel ‘overlijden Geert D’herde’.
Luc De Jonge