Bouwverlof – permanentie

Zoals u van ons gewoon bent, sluiten wij niet in de zomerperiode.  Natuurlijk is er wel een sterk verminderde bezetting, omdat onze mensen ook hun verlof nemen, maar dit is gespreid over de ganse zomer.  We kunnen u dus zeker helpen met dringende interventies, maar ander werk wordt gespreid en ingepland in functie van de mogelijkheden. Hiervoor contacteert u ons op volgend nummer.

Wij wensen verder onze klanten, leveranciers en medewerkers te bedanken voor hun vertrouwen in deze toch wel zeer speciale Corona-periode.  Wij willen iedereen dan ook een zeer veilig en deugddoend verlof toewensen en  ‘Hou het veilig en gezond’ !!