Zomerverlof en Permanentie

De Jonge Luc NV maakt graag van de gelegenheid gebruik om iedereen (klanten, leveranciers en medewerkers) een fijn en deugddoend verlof te wensen.

We informeren ook nog even dat wij niet gesloten zijn tijdens het jaarlijks bouwverlof, maar we werken natuurlijk wel met een beperkte bezetting, aangezien onze mensen ook hun jaarlijks verlof moeten kunnen nemen. Zoals altijd is er wel een permanentiedienst voor dringende interventies. Die kunt u bereiken op 054 317 317.