Nieuw Schakelbord bij Thermoclean te Ghislenghien (Ath)

Een van de cellen van het hoofdbord werd vernieuwd om nieuwe machines te kunnen aansluiten.

Het nieuwe bord heeft een zwaar vermogen van 400Ampère. De oude voorzieningen voldeden niet meer aan de huidige reglementering, vandaar drong een update van deze cel van het hoofdbord zich op.

We hebben ook een mooi nieuw secondair bord gemaakt en aansluitingen voorzien voor alle machines.