Certificaten en partners

VCA**-attest

We zijn VCA**-gecertificeerd voor Elektriciteitswerken, Databekabeling, Domotica en Beveiliging.


Erkenning als installateur klasse 5 ondercategorie P1 elektrische installaties, brand- en inbraakmelding, telecommunicatie en telefonie.


Registratie als aannemerErkenning beveiligingsonderneming

Onze erkenning voor Alarminstallateur is vernieuwd in juni 2018 en verlengd tot 2023 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.


FOD IBZ Vergunde onderneming voor camera- en alarmsystemen – 0428.249.555


Incert certificaat

Net zoals alle andere BVVO gekeurde installateurs bezitten we al sedert 2010 het INCERT certificaat. Al onze installaties voor beveiliging tegen inbraak worden uitgevoerd volgens deze normen.


BOSEC Certificaat

Met het BOSEC certificaat (nummer B 9346 FD) zijn we officieel erkend als gespecialiseerde installateur van automatische branddetectiesystemen.


Vergunning onderneming voor camerasystemen

Afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Deze vergunning laat ons toe om camerasystemen te installeren conform de geldende wetgeving.


Recupel Charter

We hebben sedert 2011 een uitgebreide afvalverwerking. Zo hebben we op ons terrein een zone voorzien voor al ons afval. Zo hebben we zones afgebakend voor papier, restafval, lampen, ijzer, hout, elektrisch materiaal,…


Multimedia Connect

Excel Cabling Partner


Qualimodo Certificaat


Erkend Spaarboiler specialist


Erkend Spaarkachel specialist