Visie en waarden

Onze kernwaarden zijn:  Respect, Kwaliteit, Ondernemerschap en Diversiteit

Respect: We respecteren onze medewerkers, leveranciers en klanten. Wij werken in respect en vertrouwen samen en dit vertaalt zich naar een correcte, open communicatie. Wat betreft onze medewerkers zorgen wij dat ze de gepaste opleidingen krijgen, in veilige omstandigheden kunnen werken en zijn we betrokken bij hun welzijn. Ook hebben wij respect voor jong talent, en zetten wij in op “Duaal Leren, waarbij jongeren 2 dagen per week naar school gaan, en de andere 3 dagen hier op de werkvloer lerend werken.  

Wij respecteren ook de natuur en recycleren een 15-tal verschillende soorten ‘afval’ in ons recyclagepark. We gebruiken ook regenwater en zorgen ervoor dat ons wagenpark steeds groener wordt en produceren onze eigen groene (zonne-)energie. Zo dragen wij bij aan een schonere planeet. 

Kwaliteit: Natuurlijk volgen wij de nieuwste ontwikkelingen wat betreft energie-efficiënte oplossingen en technieken op de voet. Zo zorgen we ervoor dat we onze klanten correct kunnen informeren en adviseren. Onze medewerkers krijgen hiervoor de nodige bijscholing zodat zij up to date blijven. Dit kan intern bij ons, in de ATS academie in Merelbeke, of extern. Verder hebben wij certificaten/erkenningen van bevoegde instanties die de klant garanderen dat wij voldoen aan bepaalde strikte normen, waardoor de kwaliteit gewaarborgd is. Voor beveiliging hebben wij al jaren het INCERT certificaat, voor brandbeveiliging is dat BOSEC. Verder hebben we een erkenning als aannemer, en zijn 

we VCA** gecertificeerd. Onze certificaten en erkenningen vindt u ook op onze website.

Ondernemerschap: Bij ons is er plaats voor initiatief, meedenken, creativiteit. Onze mensen worden gestimuleerd en empowered om zelf oplossingen aan te reiken en zelfstandig te functioneren. Natuurlijk is er genoeg technische kennis/hulp om op terug te vallen. Verder begrijpen we andere ondernemers die een beroep doen op onze diensten heel goed, en werken we samen met hen de beste oplossing voor hun specifiek project uit. Ook in de ATS groep wordt ondernemerschap hoog in het vaandel gedragen. Als dochteronderneming hebben wij dan ook een grote autonomie voor eigen initiatieven en behouden we zo onze eigenheid. Ondernemerschap houdt ook in dat wij actief meedenken over de toekomst van ons beroep en het aantrekken/vormen van bekwame medewerkers. Hiervoor hebben we een nauwe samenwerking met de scholen in de omgeving en zijn wij pionier in het “Duaal leren”. We onderhouden ook contacten met concullega’s en vakverenigingen.

Diversiteit: We hebben een diversiteit aan talenten en expertise in huis. Dit maakt dat wij op zeer diverse uitdagingen een vakkundig antwoord hebben voor onze klanten, klanten die ook heel divers kunnen zijn. Iedereen, op zijn/haar specifieke manier, levert een unieke bijdrage aan ons gezamenlijk succes.