Historiek

Ons bedrijf heeft als doel om met competent personeel zeer goede waardevolle service af te leveren, wat tevreden klanten oplevert.

2021

In het begin van het jaar nog de nodige tijd en aandacht op het afwerken van ons VCA** certificaat, dat we in maart 2021 behaald hebben.

Ook onze erkenning ‘Aannemer van werken’ werd terug verlengd bij een ministeriële beslissing op 06/07/2021. Deze erkenning is 5 jaar geldig.  Het betreft de categorieën 5P1+3P2+3P3+3S1.

Er staat zeer veel werk op de planning, wat een goed teken is voor het hernemen van de economie. Wij hebben ons team dan ook uitgebreid met 3 nieuwe Duaal studenten, aangezien we zeer tevreden zijn van deze manier van opleiden: 2 dagen per week op school, 3 dagen per week praktijk op de werkvloer. Verder hebben we nog een paar nieuwe mensen aangeworven en krijgen ook een aantal stagiairs een kans bij ons.  Zo investeren we in toekomstige nieuwe werknemers van ons bedrijf, en kunnen we onze klanten nog beter dienen.  Ook moeten er camionetten bijkomen, niet evident omdat de levertijden zeer lang zijn momenteel. 

Verder heeft Brigitte, die al meer dan 30 jaar bij de firma werkt, te kennen gegeven dat ze meer bij haar man in de zaak wil werken, en dat ze haar nieuwe rol van oma wil opnemen, volgend jaar.  We werven Ymke aan, die al per eind november samen met Brigitte aan de slag gaat, om de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen.  Eind januari 2022 is de laatste dag van Brigitte bij ons. Ze was de vertrouwde stem die je aan de lijn kreeg als je naar De Jonge Luc NV belde.

Ook dit jaar deden we weer de elektriciteitswerken voor een aantal nieuwe vestigingen van McDonald’s, verspreid door het land.  Dit jaar werd de 100ste McDonald’s in België geopend.  Verder mochten we onze eerste Burger King doen, namelijk in Ninove. Onze ‘hamburger-ervaring’ kwam hierbij goed van pas.

Verder is er al een hele tijd (een paar jaar) een vast team van De Jonge Luc hard aan het werk op de site van de VUB in Brussel, samen met en onder leiding van Gerdi De Grootte van ATS groep. De werkzaamheden zijn zeer verscheiden. Tijdens de lockdowns is er intensief verder gewerkt, omdat er dan – wegens de weinige bezetting – niemand hinder had van de werkzaamheden.  De werkzaamheden bevatten onder andere het totaal renoveren van gebouw P3 Labo: kabelbanen plaatsen, plaatsen van Canalis stroomrails, plaatsen van brand- en inbraakdetectie. Ook werd er toegangscontrole geplaatst. Verder ook de elementaire zaken zoals een verdeelborden en dataracks en de bekabeling van al deze zaken.  Bovendien voorzagen we de site van wifi en vast internet. En natuurlijk kan ook verlichting niet ontbreken.

Een ander team is al zeer lang aan het werk op de site van ATS zelf in Merelbeke. Er worden daar ook verbouwingen gedaan en er is zeer veel werk.

Wat beveiliging betreft werden er ook weer mooie projecten gedaan door onze mensen, en veel klanten kregen een veiliger huis. We bouwen verder aan de weg door de aanwerving van Michael, die met zijn commerciële en technische ervaring zeker zal helpen om mogelijkheden te creëren binnen ons bedrijf.  Hij onderhoudt onder andere de Facebook-pagina van De Jonge Luc NV en helpt de website te vernieuwen.

Onze omzet kwam uit op 3.436.872 euro.

2020

Het was een zeer speciaal jaar, dat is het minste dat we ervan kunnen zeggen. We hebben al eerder crisisjaren gehad, maar dit was natuurlijk anders.
Ondanks het feit dat wij in de essentiële sector werkzaam zijn, hadden we toch ook te kampen met vertragingen op de werven, omdat bepaalde zaken niet leverbaar waren of vertraagd waren, of werven vertraging opliepen omdat personeelsleden van bepaalde onderaannemers op een bepaald moment niet meer terug naar België geraakten etc.  Gelukkig is de economische werkeloosheid vanwege Corona beperkt gebleven en hebben we ook zeer weinig corona besmettingen gehad. We passen de maatregelen dan ook strikt toe.  Ook was er veel overleg/bijsturing en terug aanpassing nodig, telkens de regering iets veranderde.  
Verder hebben we het woord ‘crisis’ dat zowel ‘gevaar’ als ‘opportuniteit’ betekent, omgebogen naar opportuniteit. Sommige winkelketens lieten bijvoorbeeld specifieke werkzaamheden uitvoeren in de tijd dat de winkels verplicht gesloten waren. Zo konden wij er ongestoord werken, en was er ook weinig tot geen hinder voor de klant. Het hele drukke najaar, waarin 8 nieuwe McDonald’s restaurants geopend dienden te worden voor het eind van het jaar, heeft veel goed gemaakt wat betreft omzet.  Maar omdat het allemaal zeer geconcentreerd was op 4 maand tijd, was het wel ‘alle hens aan dek’ en dienden we een groot deel van onze mensen hierin te laten meehelpen.  Het feit dat de nieuwe restaurants van Oostende tot in Wallonië verspreid lagen, maakte de uitdaging nog wat groter.  Maar het is gelukt om dit allemaal klaar te krijgen! Het was echt een team inspanning. De omzet is toch op 3 100 092.53 euro geëindigd.
Verder hebben we op administratief vlak ook hard gewerkt om een eerste VCA-audit in december te krijgen. Ook daar was het voor meerdere mensen hier intern “meer dan een tandje bijsteken” om er te geraken. De volledige certificatie VCA** op firmaniveau is voorzien voor half maart 2021.
“Tussendoor” zijn we ook nog overgeschakeld naar een nieuw sociaal secretariaat en nieuwe HR software, alles om onze dienstverlening naar klanten en personeel verder te optimaliseren.

2019

We werken ook regelmatig voor ATS, omdat zij heel veel werk in portefeuille hebben. Onder andere ook in de VUB te Jette waar een team van ons permanent zijn werk heeft.
Verder werkten we mee aan het gebouw te Langerbrugge, wat het Flagship van de ATS groep wordt, waar alle mogelijke moderne technieken geïnstalleerd worden, die dan ook nog eens perfect met elkaar samenwerken. Wij mochten daar de beveiliging doen, en heel wat werken om het gebouw en “inboedel” operationeel te maken. Ook de parkeergarage van Pfizer in Puurs was een groot project dat we voor ATS hebben uitgevoerd van begin tot einde.
Dit jaar vieren we ook 35 jaar ATS, met een grote familie-uitstap naar Pairi-Daiza voor alle werknemers van de hele groep.
Verder gingen we voor het behalen van het BOSEC-certificaat, hetgeen een kwaliteitsgarantie is voor onze branddetectie en behaalden het ook. Voor beveiliging hebben wij al jaren het INCERT-attest.
Wegens veel werk zochten we nieuwe werkkrachten. We vonden die niet alleen onder de vorm van 5 duaal studenten, maar in het laatste kwartaal van het jaar kwamen er ook nog 3 ervaren monteurs en een Ploegbaas bij.
Ook kwam er iemand bij voor engineering (die kon helpen met het vele engineeringwerk), en die later zou uitgroeien naar Aankoop/Logistiek Manager.  We zetten dit jaar ook fel in op het thema ‘Duaal studenten’, omdat dit een prachtige vorm van samenwerking is met bepaalde technische scholen, waarbij jongeren reeds 3 dagen per week op de werkvloer meehelpen. Zo leren zij het vak in de praktijk en komen ze ook met het bedrijfsleven in aanraking. Wij als firma leren hen ook kennen, en als dit van beide kanten klikt, kan dit leiden tot aanwerving. Zo is dit een win-win situatie. Voor ons is dit dus ook een goede bron om aan te werven.
We eindigden het jaar terug met een goede omzet: 3 357 011 euro.

2018

We behaalde in 2018 een omzet van 3.218.019 euro.
De daling van de omzet ten opzichte van vorig jaar is te verklaren doordat wij gekozen hebben om geen appartementsgebouwen en gelijkaardige opdrachten meer te doen. Wij zijn van mening dat dit niet meer samengaat met het serviceniveau dat wij willen bieden.
We zijn verder bezig geweest om meer en meer te specialiseren in al onze beveiligingsactiviteiten. Zo zullen we in 2019 naast het eerder behaalde Incert certificaat ook het Bosec certificaat gaan behalen.
Ook zijn we steeds meer aan het integreren in de groep ATS, om op die manier steeds meer (wederzijdse) voordelen van de samenwerking te benutten (Kennis aan elkaar ten dienste stellen, dezelfde softwareplatformen, enz.).
We hebben in 2018 ook onze huisstijl een frisse look gegeven.
Als pionier in Duaal leren worden we ook steeds meer gevraagd als vaandeldragers van dit “nieuwe leren”, en plukken er ook meer en meer zelf de vruchten van.

2017

We gaan door op dit elan, er stond heel veel werk op de planning: een aantal grote werven in uitvoering en tegelijkertijd doen we een aantal nieuwe McDonald’s restaurants (of remodel) alsook heel wat andere opdrachten. We boekten dit jaar dan ook onze hoogste omzet ooit, namelijk bijna 4 miljoen euro. (3.934.240.66 euro). Om deze toevloed aan werk op te vangen, hadden we een paar nieuwe jonge mensen aangeworven en konden we gelukkig een beroep doen op een aantal goede onderaannemers. Op een bepaald moment hadden we zo’n 50 mensen die voor ons aan de slag waren, terwijl ons eigen werknemersbestand meestal rond de 30 draait.

Het feit dat wij nu deel uitmaken van de ATS groep in Merelbeke brengt een aantal veranderingen mee, die stap voor stap doorgevoerd werden in de loop van het jaar. Zo kregen we glasvezel tot aan de deur om zo op het Proximus netwerk aangesloten te kunnen worden. En het volledige computernetwerk is ondertussen vernieuwd en software applicaties op bepaalde vlakken aangepast (boekhouding, aankoop etc.) zodat we nu deel uitmaken van het netwerk van ATS. Ook de telefooncentrale werd vervangen en voortaan komen de binnenkomende oproepen via de centrale in Merelbeke. De permanentie na de uren is ook gecentraliseerd in een call center, die dan doorverbindt naar de persoon van wacht. Het aankoopbeleid wordt ook aangepast om van de schaalvergroting te kunnen profiteren.

We werken ook samen met verschillende dochterondernemingen van ATS. Zo kunnen we elkaar helpen en ook gebruik maken van elkaar’s expertise zoals gespecialiseerde databekabeling, glasvezelbekabeling, midden-en hoogspanningsborden, automatisatie, HVAC, enz. Wij zijn de enige firma binnen de groep die beveiliging (alarm, branddetectie en camerasystemen, videofonie) doet en hiervoor erkend zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en wij zullen hiervoor dan ook regelmatig ingeschakeld worden binnen de groep.

2016

Dit was voor ons een recordjaar qua omzet. Bovendien werd de firma op 30/09 ook opgenomen in de ATS Groep.

De continuïteit naar de klanten en personeel toe werd hiermee verzekerd op lange termijn. We kunnen vanaf nu ook een beroep gaan doen op andere expertises die zeer duidelijk in deze grote groep aanwezig zijn, zoals gespecialiseerde databekabeling, glasvezelbekabeling, midden-en hoogspanningsborden, automatisatie, HVAC, enz.

We hebben ook onze herkenning als aannemer Klasse 5 P1 hernieuwd gekregen.

2015

Was een druk jaar waarin we onder andere heel wat speciale projecten afwerkten (bvb. Residentie Limoncello te Ninove -Winkelcentrum en een enorme parkeerkelder met daarboven ook nog eens 72 appartementen, inclusief branddetectie in het ganse gebouw, enz…

We zijn ook klaar geraakt met de afwerking van ons softwareproject, wat ons nu toelaat om op een heel effectieve manier intern onze informatie op te slaan en te delen onder de medewerkers.

2014

We gaan verder op het elan van eind 2013.
Er wordt meer dan ooit werk gemaakt van het trainen van onze mensen, om op hun post de gewenste resultaten af te leveren.

2013

Het jaar is vrij rustig gestart maar door het binnenhalen van twee zeer grote projecten is het tweede deel van het jaar zeer druk. We hebben een serieuze reorganisatie van de taken van onze mensen op kantoor doorgevoerd, om flexibeler en professioneler te kunnen inspelen op de vragen van de serieus geëvolueerde markt.

2012

Dit was een te rustig jaar maar dit laat ons toe om verder werk te maken van verbetering van onze organisatie op allerlei vlak.

2011

We gaan verder op het elan van het tweede deel van 2010 = ongekende omzet ! Daarenboven krijgen we te kampen met de implementatie van al de nieuwe softwares waar we eensklaps mee geconfronteerd worden en die ervoor moeten zorgen dat alles nog veel beter onder controle moet geraken en dat we jullie, de klanten, nog veel beter en sneller zullen kunnen helpen.

2010

Het jaar was rustig gestart maar vanaf de zomerperiode kenden we een ongeziene groei van + 35 % !! Hier wordt ook de beslissing genomen om het ganse softwaresysteem te vervangen door een zeer ver geautomatiseerde administratie.

2009

In het begin van het jaar konden we nog teren op de sterke periode van voor de crisis. De projecten eilen immers steeds een jaar achter op de veranderingen in de economie. Het najaar is echter rustiger geëindigd.

2008

Een recordjaar. Nooit eerder hebben we zo een omzet neergezet. Daar kon de crash van de economie ons niet in stoppen.

2007

Net als voorgaande jaren zijn we erin geslaagd om mede dankzij de floriserende economie een omzetverhoging te creëren. Niet zozeer de hoeveelheid werven nam toe, wel de omvang van de werken. Dit vinden wij zelf een zeer gunstige evolutie naar de groei van onze onderneming. Ook de klantentevredenheid is hoog en stijgt van jaar tot jaar wat bevestigt dat de inspanningen die we aan het doen zijn om die te verhogen hun vruchten afwerpen.We zijn dit jaar gestart met een nieuw softwareproject, die zowel onze front- als onze backoffice zal verlichten van heel wat administratieve taken. Deze software zal voor een nog betere organisatie zorgen zodat wij onze klanten nog beter en vlugger kunnen helpen in het zoeken naar gepaste oplossingen. De realisatie ervan kan echter een project van langere termijn worden maar de stap die we nu al gezet hebben geeft een zeer goed beeld van waar we naartoe willen. Ook is er een grote inspanning geleverd naar personeelsbeheer (Diversiteitsplan) en is er verder gewerkt aan de fundamenten voor de certificatie van Wise, ISO, Incert en VCA. In de loop van 2008 zal dit de topprioriteit worden om afgewerkt te worden.

2006

Voor het tweede opeenvolgende jaar hebben we een recordomzet gehaald, vooral de vier laatste maanden van het jaar waren er om “U” tegen te zeggen. Ondanks de steeds toenemende omzet is onze kwaliteit beter dan ooit onder controle.  We bedanken in elk geval alle klanten voor het vertrouwen die ze ons eens temeer hebben geschonken, en al onze medewerkers en partners om dit te kunnen realiseren. Ook in 2007 zullen we niet stil zitten om onze dienstverlening op peil te houden en waar wenselijk is te verbeteren of uit te breiden.

2005

Ondanks de moeilijke economische toestand zijn we als bedrijf er toch in geslaagd de omzet te laten groeien dit jaar. We zullen verder werken op dezelfde manier als dat we de laatste drie jaar hebben gewerkt en dat is er een van continue verbetering van onze dienstverlening (IKZ).

2004

Dit jaar is er vooral veel verbetering aangebracht aan onze logistieke ondersteuning door het verder verbeteren van onze software. Een tweede grote verbetering is de uitwerking van een digitaal planningssysteem voor al onze herstellingen en kleine opdrachten. Ondertussen is nu ook de basis gelegd om ISO en VCA attesten te kunnen behalen Al deze acties kaderen in de wil van ons bedrijf om onze klanten zeer waardevolle producten te leveren.

2003

Verderzetting van consolidatie en van aanpassing van de organisatie om te voldoen aan ISO 9001 en VCA. Er wordt gestart met inspanningen op commercieel vlak die als resultaat expansie van de firma moeten kunnen tot stand brengen. Ondertussen is er een intensieve verderzetting van de IKZ gedachte.

2002

Dit is een jaar van consolidatie. Er wordt gestart met integrale kwaliteitszorg (IKZ). Het is tevens de bedoeling om een aantal certificaten te kunnen gaan behalen ( ISO 9001 , VCA , INCERT (voor beveiligingsinstallaties), en dat via het gebruik van de nieuwe communicatiemiddelen zoals Internet en Intranet. Doorgedreven opleiding en begeleiding van de interne medewerkers zorgt voor een betere aanpak van de menselijke factor in het bedrijf. De firma heeft zichzelf als doel gesteld deze interne versterkingen doorgevoerd te hebben tegen 31 december 2003.

2000

Net verhuisd zorgt de oververhitte economie voor een ongeziene groei in de bouwsector. Het is ook voor onze firma een periode van zeer grote groei van de omzet.

1999

Op vier en een halve maand wordt het nieuwe gebouw volledig geconcretiseerd zodat het reeds in gebruik genomen wordt in het kerstverlof van december 1999.

1996

De voorwaarden die aan de firma gesteld worden blijken zeer veeleisend. Om hieraan te voldoen dient verder gesleuteld te worden aan zowel de menselijke als aan de organisatorische factor in het bedrijf. Er wordt gestart met een maatwerksoftware die steeds meer de ruggengraat van de organisatie vormt. Tevens wordt de beslissing genomen om een nieuw, functioneel en modern gebouw op te zetten in de ambachtelijke zone te Appelterre.

1994

Na enige tijd werpt dit zijn vruchten af met een zeer sterke groei van de firma tot gevolg. De Jonge Luc BVBA wordt ontdekt door firma’s die op zoek zijn naar een elektriciteitsbedrijf dat voor een betaalbare prijs een zeer degelijke installatie kan afleveren. Dergelijke klanten hebben behoefte aan een firma die zowel elektriciteit, databekabeling, beveiliging en in meerdere gevallen ook domotica of automatisering kan leveren, en dit met personeel dat bekwaam en flexibel is. De klanten moeten tevens kunnen rekenen op een service die 24h op 24h bereikbaar en inzetbaar is. Dit is nog steeds het keurmerk van onze firma.  Tevens is gebleken dat onze centrale ligging in België een snelle service garandeert.

1993

Er wordt gestaag geïnvesteerd in klantgerichte activiteiten zoals opleiding en modernisatie van de administratie waardoor de omzet van de onderneming steeds verder aangroeit. Door het aantrekken van externe consulenten en het zeer actief volgen van opleidingen in allerlei domeinen wordt bovendien een bijkomende impuls gegeven aan de professionalisering van de commerciële activiteiten en het personeels – en logistiek management.

1990

Gezien de enorme groei van de vorige twee jaren wordt het leegstaand schooltje in de buurt van het bedrijf aangekocht en grotendeels omgebouwd tot magazijnruimte, terwijl de rest van de gebouwen volledig wordt omgebouwd tot bureel – en werkruimte. Tevens worden nog twee kleinere panden aangekocht en afgebroken om alzo parkeerruimte te creëren.

1987

Gezien de grote groei en het feit dat beide activiteiten niet echt combineerbaar blijken te zijn wordt de samenwerking stopgezet, Luc De Jonge wordt terug de enige zaakvoerder. De onderneming verhuist terug naar het pand in de Brusselstraat en een gestage groei van de firma wordt opnieuw bewerkstelligd.

1986

Het bedrijf wordt omgedoopt tot De Jonge Luc BVBA. Gedurende 1,5 jaar werken we ook samen met een groothandel om alzo meer elan te kunnen geven aan de zaak.

1983

Alhoewel Luc De Jonge pas 21 jaar is en ondanks de zware bouwcrisis in het begin van de jaren 80 dringt Albert De Jonge er bij zijn zoon toch op aan om het bedrijf over te nemen. De eerste twee jaren zijn een zeer zware beproeving.

1974

Er wordt een nieuw pand opgericht op de Brusselsesteenweg 23 (later 233) te Meerbeke. Vanaf dat ogenblik wordt de verkoop van elektro stopgezet wegens gezondheidsproblemen van Mw. De Jonge. Gezien zijn leeftijd heeft Albert De Jonge het installatiebedrijf intussen fel afgebouwd.

1968

Gezondheidsproblemen van Albert De Jonge en zijn echtgenote veroorzaken een terugval in het succes van de onderneming.

1962

Geboorte van Luc De Jonge, huidig zaakvoerder.

1959

Het pand wordt volledig verbouwd en gemoderniseerd tot een moderne elektrowinkel voor zowel kleinhandel als stockage van materiaal voor installatiewerkzaamheden. De gouden jaren 60 volgen en zorgen voor een enorme uitbreiding van de onderneming. Bijna alle fabrieken welke nieuw gebouwd worden in de nieuwe industriezone en de omliggende gemeenten worden door onze firma voorzien van de nodige elektrische installaties. Deze groei wordt mede gerealiseerd dankzij Willy Verlé, de echtgenoot van de oudste dochter welke gedurende een bepaalde periode ook een mogelijke opvolger van Albert De Jonge lijkt. Willy verlaat echter de firma om zijn talenten in een andere sector verder te ontplooien.

1953

De grote groei van de zaak noodzaakt de aankoop van een veel groter pand in de Brusselstraat te Ninove.

1945

Al snel dient er te worden verhuisd van een zeer klein huisje in de Pollarestraat te Ninove naar een groter pand op de Burchtdam.

1945

Albert De Jonge start een eigen firma nadat hij als meestergast in Fabelta-Ninove heel wat ervaring had opgedaan. In deze naoorlogse periode biedt de noodzaak voor de heropbouw van het land heel wat opportuniteiten. Albert De Jonge ziet aldus een duidelijke kans om een eigen zaak te starten, en dit tot grote tevredenheid van zijn ouders, zelf ondernemers met een eigen vervoerbedrijf.