Erkenning Aannemer Klasse 5 P1

Met gepaste trots kunnen we melden dat onze erkenning als aannemer klasse P5 terug verlengd is voor 5 jaar.  We hebben nu de volgende erkenningen:  Klasse 5 P1, klasse 3 P2, klasse 3 P3 en klasse 3 S1.  Het heeft vooral te maken met de grootte van de werken die ons in een bepaald domein (zie hieronder voor meer uitleg) mogen toevertrouwd worden, aangegeven in euro.   Dit is een groepsprestatie van alle onze mensen, onze boekhouder maar in de eerste plaats van jullie, de klanten, die ons het vertrouwen gegeven hebben om de werken te mogen uitvoeren dewelke nu als referentie gediend hebben om deze erkenning te kunnen hernieuwen op dit hoge niveau.
 
Elektrische installaties
P 1 Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie.
P 2 Elektrische en elektronische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties.
P 3 Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen.