Centraal Energie Management Systeem (CEMS)

Er staat heel veel te veranderen in de komende tijd op het vlak van energiegebruik, en het zal zaak zijn om de juiste beslissingen te nemen. We volgen alles op de voet zodat we mee zijn met de nieuwste ontwikkelingen en zodat we onze klanten een gepast advies kunnen geven.  

Met alles wat er op til is, met “slimme meters” en meer en meer elektrische wagens, en kerncentrales die gaan sluiten, zal het de uitdaging worden om op de juiste momenten elektriciteit van het net te nemen.  Elektriciteit afnemen op de piekuren zal veel zwaarder belast worden, dan in de ‘kalmere periodes’. 
Als immers iedereen op de piekuren elektriciteit afneemt, zal het heel duur worden en zal misschien letterlijk “het licht uitgaan” omdat de nationale productie daar niet op voorzien is.

Het wordt dus echt zaak om ‘intelligent’ met het gebruik van energie om te gaan.  Als je thuiskomt van het werk en je wagen direct oplaadt, de oven aanzet, de kookplaten, tv, computer etc. en iedereen doet dit tegelijkertijd, zal het een probleem worden en/of heel duur. We gaan dus moet spreiden in ons gebruik.  Wij volgen, zoals gezegd, de ontwikkelingen op de voet. Er komt binnenkort ook een informatiecampagne dienaangaande van Fluvius (die er eigenlijk al had moeten zijn, reden waarom het piektarief pas vanaf 30/06/2022 zou ingaan, in plaats van 01/01/2022) Eens er definitieve info is, komen we erop terug.

Luc De Jonge NV goes green:

In dit kader is er ook vanuit de hoofdzetel, ATS groep, in Merelbeke, en bij ons een sterke drive om ons wagenpark groener te maken.

De nieuwe wagens die aangekocht worden, zijn hybride, of 100% elektrisch waar mogelijk.
Ook zullen er op ons gebouw zonnepanelen komen, gaan wij laadpalen op ons terrein zetten en misschien ook batterijen.