Eindelijk ons software project afgewerkt….

Eureka,  een grote inspanning is eindelijk tot een finaal resultaat gekomen – op enkele schoonheidsfoutje nog na. Het heeft meerdere jaren,  serieuze financiële inspanningen en vele uurtjes bloed, zweet en tranen gekost (lees: testen en nog eens testen, fouten opsporen, frustratie, zuchten en doorzetting), maar uiteindelijk hebben we wat we wilden: een veel betere doorstroming van al onze informatie en een verhoging van de effectiviteit doordat informatie niet twee keer ingegeven moet worden omdat alles nu in één systeem zit, zodat ook de kans op fouten vermindert. Per persoon een scherm met alleen die info, die relevant is voor de persoon op die post. 
 
Alle informatie zit nu per werf/klant bij elkaar, vanaf de offerte aanvraag tot aan de eindfactuur (met alles wat ertussenin gebeurd is – bestellingen, plannen,  schema’s, technische fiches, werkbonnen, planning, veiligheidszaken, werfverslagen, foto’s, speciale technieken, facturen, onderhoudscontract, opmerkingen, correspondentie, etc.

Om onze informatie nog completer te maken en nog een betere service te kunnen geven aan onze klanten doen wij hierbij een oproep om – indien u een schakelbord hebt dat wij geïnstalleerd hebben – hiervan een foto te nemen (met de deur open, zodat alle knoppen zichtbaar zijn – zie project School Galmaarden voor een voorbeeld van een schakelbord) en die naar ons door te sturen met vermelding van welk project /werfadres het juist is.  Zo klasseren we deze bij uw project (zie foto) en als er zich dan eens een probleem voordoet, kunnen wij hier intern zien hoe uw schakelbord eruit ziet en gerichter een oplossing bieden, eventueel zelfs per telefoon.