ATS Groep investeert in “Battery energy storage system” (BESS) op eigen productiesite

De toekomstige productiesite van ATS Groep aan de Langerbruggekaai in Gent wordt op alle vlakken een toonbeeld van alle technologieën die ATS Groep in huis heeft. Zeker op vlak van energiemanagement willen ATS Groep en moederbedrijf EDF Luminus een voortrekkersrol spelen. De installatie van een BESS is een belangrijk onderdeel van de investering en zal een echte primeur worden.
De huidige elektriciteitsmarkt staat onder druk en is onderhevig aan tal van uitdagingen. Denk maar aan de integratie van hernieuwbare energie, de infrastructuur voor elektrische wagens, … Deze vele technologische evoluties zullen ervoor zorgen dat we nog meer moeten bijdragen voor het gebruik en de ontwikkeling van de netinfrastructuur. ATS en EDF Luminus zijn ervan overtuigd dat BESS en opslag in het algemeen een essentiële rol zullen spelen in de toekomst.
ATS en EDF Luminus proberen vandaag reeds antwoorden te vinden op de uitdagingen van morgen. In dat kader werd beslist om nu reeds te investeren in innovatie, kennisopbouw en engineering op vlak van batterijopslag. En dit in eerste instantie op onze eigen site met als doel het eigen energieverbruik te optimaliseren.
Concreet investeert ATS in een systeem dat tot 270kWh energie kan opslaan in Lithium-ion batterijen. Dit vormt het ideale voorbeeld voor andere KMO’s en industrie binnen Vlaanderen om zo te voorzien in eigenconsumptie. Zij zullen binnenkort zelf kunnen ontdekken dat dergelijk opslagsysteem interessant en rendabel is voor eigen gebruik.
Het BESS zal technisch operationeel zijn tegen midden 2018. In tussentijd lopen tal van voorbereidingen. De netstudie door Eandis is volop bezig, maar dat is slechts een begin. Er zullen nog verschillende vragen opduiken in de loop van het project. Welk batterij-systeem wordt gekozen? Hoe wordt het batterij systeem concreet ingekoppeld? Hoe gaat ATS dit naadloos afstemmen op het productieproces? Via welk systeem wordt de regeling georganiseerd? Dit alles wordt in ieder geval een boeiend verhaal!