Verandering procedure Oktopus

Voor klanten die een alarmsysteem hebben dat aangesloten is op de meldcentrale van Oktopus:

Er is een verandering in de procedure om de efficiëntie te verhogen.

Jaarlijks handelen de Oktopus operators meer dan 700.000 alarmen telefonisch af.

Het grootste deel van deze alarmen (ruim 55%) zijn inbraak en sabotage-alarmen.

Voor sommige klanten wordt hen ook gevraagd om te bellen wanneer de automatische (dagelijkse of wekelijkse) lijntest niet ontvangen wordt.  Het voorbije jaar hebben ze dit 80.000 keer gedaan.

Ze merken dat bij een aantal klanten de lijntest een hele tijd niet ontvangen wordt.

Momenteel bellen ze de klant hiervoor de eerste dag, en nadien om de vier dagen opnieuw.

Soms gedurende een paar weken, soms maanden, uitzonderlijk zelfs meer dan een jaar.

Dit heeft weinig toegevoegde waarde, maar kan wel een negatieve invloed op de reactiesnelheid en telefonische beschikbaarheid van de operators hebben.

Ze hebben dan ook besloten om de procedure aan te passen.

Voortaan zullen ze niet meer oneindig lang blijven bellen, maar na 3 maal bellen, een e-mail of een brief sturen.  Zolang de lijntest niet opnieuw ontvangen wordt, schorsen ze dan de controle op de lijntest.

Uiteraard blijven ze actie ondernemen als ze andere alarmen ontvangen.

Bij kadercontracten wordt de e-mail naar de installateur gestuurd, bij rechtstreekse contracten (commissie-installateurs) wordt de brief of e-mail naar de klant gestuurd.

Ze zijn ervan overtuigd dat deze aanpassing één van de stappen is om nog sneller de prioritaire alarmen te behandelen én telefonisch beter bereikbaar te zijn.