Duaal Leren – bij De Jonge Luc NV

In het blad ‘Ondernemers’ van September 2019 met als titel op de cover ‘DOE MAAR DUAAL’ staat een interview over Duaal Leren in de praktijk.  Meerdere van onze mensen werden geïnterviewd, waaronder Dennis, één van onze 5 Duaal studenten, en zijn mentor Frédéric alsook Luc. Ook de trajectbegeleidster Duaal Leren van GO Geraardsbergen, Liesbeth, komt aan het woord evenals Jonas De Raeve, Voka-onderwijsexpert. 

Duaal Leren wordt nu al gezien als dé oplossing voor het beter laten aansluiten van school en arbeidsmarkt.  De leerlingen verwerven nieuwe kennis deels op de schoolbanken en deels op de werkvloer. Want al doende leert men. Alles staat of valt evenwel met het engagement van de school, het bedrijf en de leerling zelf. Ook zien de leerlingen al in een vroeg stadium of het werk echt iets voor hen is, of toch eigenlijk niet. 

Wij als firma zijn zeer tevreden van het Duaal Leren systeem.  Wij krijgen zeer gemotiveerde jongens over de vloer en de ploegbazen die hen begeleiden in hun team hebben een mentor opleiding gevolgd, zodat ze hen zo goed mogelijk kunnen bijstaan.  Ook zij zijn zeer tevreden met de inzet en vooruitgang van de Duaal studenten.

Het is ook een goede manier om nieuwe mensen aan te werven.  Aangezien zij het bedrijf al goed kennen, en wij al weten wat we aan hen hebben, is het een ideale match om ze dan na school te kunnen aanwerven.  Luc De Jonge: “We hebben er een aantal die direct na hun laatste jaar hier mogen beginnen”.  Voor de studenten dus ook een pluspunt.  Als ze zich inzetten en goed hun best doen, kan er een vaste job uit voortvloeien.  En mentor Frédéric zegt “Als we onze medewerkers van de toekomst niet mee creëren, houdt het op”.

Zo nemen we als firma mee verantwoordelijkheid voor een nieuwe generatie jongeren die al vanaf het begin de theorie in de praktijk kan omzetten en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.  En als firma is het ook een middel om nieuwe jonge krachten op te leiden en dan aan te werven.  Kortom een prima initiatief.  Zo goed, dat we dit jaar zelfs in totaal 5 Duaal studenten in dienst hebben. We werken hiervoor samen met GO Geraardsbergen (3 studenten), die al 3 jaar Duaal Leren aanbiedt, en sinds dit jaar hebben we ook 2 studenten uit KTA Liedekerke.