Rookmelders verplicht in alle woningen vanaf januari 2020

De Vlaamse Regering heeft op 10 maart 2017 een decreetwijziging afgekondigd waarmee het plaatsen van rookmelders of een branddetectiesysteem zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont, verplicht wordt. Het nieuwe decreet zal het rookmeldersdecreet van 12 juni 2012 opheffen en vervangen door een toevoeging aan artikel 5, §1 van de Vlaamse Wooncode.

Uiterlijk op 1 januari 2020 zullen alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of een rookdetectiesysteem moeten beschikken.  Het is dus hoog tijd om in actie te komen !!

Als we de statistieken bekijken, zien we dat we in Vlaanderen eerder nonchalant omgaan met brandbeveiliging. Het aantal woningbranden dat dodelijke slachtoffers eist is immers veel groter bij ons dan bijvoorbeeld in ons buurland Nederland. 

Vooral ’s nachts is een rookmelder van cruciaal belang omdat je op tijd gewekt kan worden om jezelf en je huisgenoten in veiligheid te brengen en de brandweer te bellen.  Je wint dus kostbare tijd.  Anders word je verrast in je slaap en is je kans om er levend uit te komen veel kleiner.

Volgens de wetgeving moet er 1 rookmelder per verdieping voorzien worden.

Om de kans op dodelijke slachtoffers te beperken, wordt echter aangeraden om in meerdere of  idealiter in alle lokalen een rookmelder te (laten) plaatsen, behalve in de keuken, badkamer en garage.

Misschien wilt u er wel iets aan doen maar hebt u vragen zoals:

Hoe begin ik hieraan ?

Hoeveel kost het ?

Waar vind ik een betrouwbare installateur ?

Waar moet ik rookmelders plaatsen ?
Hoeveel zijn er nodig?

Kan dat gelinkt worden met mijn alarmsysteem zodat ik ook verwittigd wordt als ik niet thuis ben?
Hoe zit het met onderhoud en de batterijen?

NBN S21-100:  

In adviezen van de brandweer en in lastenboeken wordt regelmatig verwezen naar de NBN S21-100 norm. 

Deze norm omschrijft in detail hoe het branddetectiesysteem moet worden opgebouwd. Hoe en waar de detectoren geplaatst moeten worden, welke bekabeling er voorzien moet worden, welke noodvoeding de centrale moet bezitten, etc.

Moet je project voldoen aan de NBN S21-100 norm dan zal De Jonge Luc NV je graag helpen met het opstellen van een op jouw situatie aangepaste studie. 

BOSEC

Al 25 jaar is het BOSEC-merk de kwaliteitsgarantie voor de « actieve » beveiligingssystemen zoals branddetectiesystemen, automatische blussystemen en rookafvoersystemen. Het merk dekt een groot deel van de producten en diensten die verbonden zijn aan de installatie en het onderhoud ervan. Met uitzondering van de brandwerende deuren en de draagbare brandblussers, die worden gedekt door het BENOR-merk, waren de andere brandbeveiligingssystemen nog niet gedekt door een merk. Toch is de volledige keten en elk beveiligingssysteem van belang. Dit is waarom de verschillende partijen die actief zijn in de brandbeveiligingssector (fabrikanten, installateurs, verzekeraars, gebruikers) in 2014 hebben beslist dat het BOSEC-merk alle aspecten van de brandpreventie moet dekken.

Wij hebben dus specialisten in huis, die u hierbij graag helpen en advies geven.  Zij kunnen u een offerte maken. Wij zijn ook bezig als firma het BOSEC certificaat te behalen, hetgeen een kwaliteitsgarantie geeft, zowel op onze manier van werken, als op de gebruikte onderdelen. Contacteer ons hier